Pieter Bruins Slot

Mijn naam is Pieter Bruins Slot en ik woon met mijn gezin sinds 2008 in 't Zand. Ook in de jaren 90 heb ik gedurende vijf jaar - toen nog met mijn ouders - in Ridderkerk gewoond. De keuze om in Ridderkerk te willen wonen, is voor ons een hele bewuste keuze geweest. Ridderkerk kent de gemakken van een stad, maar het karakter en de geborgenheid van een dorp. 
 
Met het CDA Ridderkerk wil ik werken aan het behoud van Ridderkerk zoals het nu is. De geborgenheid van het dorp zien we terug in allerlei verbanden, zoals verenigingen, scholen en kerken. In Ridderkerk zijn mensen er nog voor elkaar. Met het CDA Ridderkerk vind ik dat we die verbanden moeten koesteren.
Om het dorpse karakter te waarborgen dient de gemeente Ridderkerk zelfstandig te zijn én te blijven. We moeten ervoor waken dat we onze zelfstandigheid opgeven. Alleen daar waar overdracht van taken een meerwaarde heeft voor de inwoners van Ridderkerk, moet we dat overwegen. Anders niet.
 
Tot slot wil ik me inzetten voor het creëren van woningen voor alle generaties. Het moet te allen tijde voor de eigen inwoners mogelijk zijn om gedurende hun hele leven in Ridderkerk op de door hun gewenste manier te blijven wonen, (desgewenst) bij hun ouders, kinderen of grootouders.   
 
Mijn streven is om de komende vier jaar, samen met het CDA, Ridderkerk sterker te maken. Nu én in de toekomst.