Wethouder

Mevr. T. (Tineke) Keuzenkamp

Wethouder, 3e locoburgemeester

Beheert de portefeuille financiën en grondbedrijf, Wmo en wijkgerichte zorg, sport en welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en dierenwelzijn), jeugdzorg en –beleid, ouderenbeleid en volksgezondheid.