Voorstel gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand

Wijk het Zand, kenmerkt zich als een rustige omgeving met een open karakter en relatief veel hoogbouw. Van een toenmalige leefomgeving van gezinnen met jonge kinderen is ook deze wijk de laatste jaren aan het proces van oudere inwoners onderhevig.

Oorspronkelijk was voor de ontwikkeling van de driehoek gekozen voor een combinatie van hoogbouw en grondgebonden woningen. Helaas zien we nu een conceptinrichting van 3 grote flatgebouwen met als optie 3 tot wel 6 woonlagen hoog.

Wij vinden dat daarmee het open karakter van de wijk het Zand met de verbinding naar Drievliet en het winkelcentrum te zwaar wordt afgegrendeld, door het flankeren van deze voorgestelde hoogbouw.
Door te kiezen voor de bouw van appartementen, wordt tevens meer nadruk gelegd op het huisvesten van ouderen. Het bouwen van appartementen in combinatie met grond gerelateerde woningen zou hiermee beter in overeenstemmen kunnen zijn voor de beeldvorming en eindrealisatie bij de toegang van deze wijk.

Wij zijn dan ook voorstander om de bebouwing zo laag mogelijk te houden en op deze manier de toegang tot de wijk een wat vriendelijkere uitstraling te geven. Een cohesieve samenstelling van leeftijd en inkomen, zou voor dit deel van de wijk een verrijking zijn.

Voor het parkeren van auto’s voor bewoners worden een aantal opties aangedragen. tussen ondergronds tot bovengronds parkeren en wel aan de binnenzijde van de appartement gebouwen.
Gelet op de faciliteiten en de voorgenomen activiteiten rondom, zoals de geplande sportaccommodatie maar ook het winkelcentrum aan de overzijde
van het Zand, kan dit leiden tot toenemende parkeerproblemen binnen de geplande nieuwbouw en daar buiten.
Het realiseren van ondergrondse parkeerplaatsen voor deze bewoners zou dan ook een welkome bijdrage kunnen zijn.
Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar daarmee creëren we tevens meer bovengrondse parkeerfaciliteiten voor bezoekers, o.a. van de
sportaccommodaties alsmede het winkelend publiek van het Vlietplein.

Het projecteren van een buitensport accommodatie is zeker een initiatief, dat een extra beleving in de wijk kan creëren. Toch willen wij er op wijzen, dat meer aandacht zou moeten worden besteed aan het voorkomen van te veel geluidsoverlast in de directe woonomgeving. Ook een plek voor samenkomst van jongeren is zeker een niet onbelangrijke aanvulling voor de wijk. Echter wij vinden het belangrijk dat zowel de jongeren als de wijkbewoners hierin voldoende ruimte in vinden

Door te kiezen voor de bouw van appartementen, beperken we ons tot een aantal specifieke doelgroepen, zoals ouderen maar mogelijk ook jongere starters.
Het zou een mooi initiatief kunnen zijn, om een concept toe te passen, die tussen de jongeren en ouderen bewoners een harmoniserende werking kan hebben.
Door aanpassingen in het bouwconcept van de woningen, zouden jonge starters en senioren op deze manier de interactie tussen generaties kunnen aangaan. Elkaar helpen en taken aanvullen waar dit maar nodig kan zijn.

Duurzaam bouwen wordt langzamerhand meer een vanzelfsprekendheid dan uitzondering. Wij vinden het belangrijk, dat de gemeente zich nu inzet voor een duurzame leefomgeving. Gericht op de eisen en milieu aspiraties voor de toekomst moeten we naar energie neutraal. (dus de nul op de meter).
Laten we dit nu als uitgangspunt nemen en ons inzetten voor de woning van morgen, waar een gasaansluiting niet meer toepassing behoeft te zijn.

Tot slot vinden wij, dat het bijna laatste project in het Zand die tevens de toegang verleent tot deze wijk een representatieve uitstraling zou moet hebben. waar bewoners rust en veiligheid kunnen vinden en jong en oud elkaar op straat kunnen ontmoeten.

Met deze beoogde aspiraties als doel, zouden we een mooie aanzet kunnen maken, van de eindrealisatie van de driehoek van het Zand.