Toekomstvisie accommodatie Bolnes

Toekomstvisie accommodatie Bolnes (raadsvergadering 18 mei 2017)

Door de voorgenomen sloop van de Beverbol raken verschillende organisaties, die daar hun activiteiten uitvoeren, hun huisvesting kwijt. Deze organisaties moeten een nieuwe locatie krijgen voor hun activiteiten. Na inventarisatie van de wensen van de gebruikers en de accommodaties is er een voorkeursscenario uitgewerkt. Het voorkeursscenario is een scenario waar vrijwel alle partijen zich in kunnen vinden. Hierbij is rekening gehouden met zowel de wensen van de gebruikers, de (on)mogelijkheden op de diverse gemeentelijke beleidsterreinen, de input van de diverse eigenaren en de huisvestingsmogelijkheden van de accommodaties zelf. Er is uitgebreid gesproken met de verschillende organisaties die momenteel gebruik maken van de accommodaties in Bolnes.

Het CDA vindt het fijn dat er is gesproken met deze organisaties. Deze organisaties mogen er niet op achteruit gaan. Ook moeten er lange termijn afspraken van bijvoorbeeld 10 jaar gemaakt worden. Natuurlijk moet e.e.a. voor deze organisaties ook betaalbaar zijn. Daarom kunnen wij met dit raadsvoorstel ook instemmen. Het raadsvoorstel is aangenomen.

Leen Kruithof

 

foto:

 Afbeeldingsresultaat voor beverbol bolnes