Stemverklaring

Behandeling raadsvergadering 23 maart 2017

Basis voor Samen Verder, raadsvoorstel.

 

Uitgebreide stemverklaring.

 

Door 10% van de intergratie uitkering sociaal domein structureel in te zetten, krijgt de ambtelijke inzet een herkenbaar gezicht. Dit zal het netwerk van wijkteams, WMO consulenten, klantenmanagers en overige partners te verstevigen.

Zo kan het sociaal domein doelgericht verder doorontwikkelen en ontstaat een stevige basis om samen verder te gaan.

Het CDA zal instemmen met dit raadsvoorstel. Wij wensen allen, werkzaam in het sociaal domein,  veel zegen en kracht toe met als doel goede vraaggerichte zorg te bieden aan Ridderkerkers die het nodig hebben.