Omgevingsvisie Ridderkerk

Omgevingsvisie Ridderkerk

De omgevingsvisie is behandeld in de raadsvergadering van 14 sep jl. Deze visie geeft richting aan het toekomstig beleid en ontwikkelingen van Ridderkerk. Het is een mooi document geworden waarin heel veel staat. Allen die daaraan meegewerkt hebben worden door Leen Kruithof heel hartelijk bedankt. In het uitvoeringsprogramma staat een overzicht van projecten, onderzoeken en toekomstige ontwikkelingen. De omgevingsvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn via de website van de gemeente te lezen.In deze vergadering geeft het CDA vijf punten aan, die zij op dit moment belangrijk vinden:

1. Heel belangrijk vindt het CDA de ontwikkeling van het centrum.

Er komt een haalbaarheidsstudie voor maatregelen centrumring en dorpsring, incl. onderzoek parkeerplaatsen, maar het moet ook:

- een levendig, toegankelijk en aantrekkelijk centrum zijn

- duidelijk en goed bereikbaar voor auto en fiets

2. We zetten in op duurzaamheid en een goed leefklimaat, maar ook terugbrengen van de geluidsbelasting en verbeteren van de luchtkwaliteit

3. Behoud van historische gebouwen met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid en bruikbaarheid (wat doen we er mee). Niets? Dan gaat het gebouw snel achteruit. Het moet ook passen in het geheel. Hiervoor moet de nieuwbouw in de buur aangepast worden.

4. De fiets centraal in de visie. Dus ook verbetering van fietspaden (goed asfalt, verbreding, korte verbinding, voorrang). Een fietsplan wordt op gesteld. Het CDA wil snel met de fiets van wijk tot wijk, van huis naar winkel en van werk naar huis kunnen gaan.

5. Vergrijzing gaat door. We praten in de visie veel over ouderen, maar ook de jongeren hebben aandacht nodig en wensen ook eigen onderdak, ontmoetingsplekken en uitgaansgelegenheid.

 Omgevingsvisie Leeswijzer En Inhoudsopgave