Bestemmingsplan Centrum Ridderkerk (raadsvergadering 22 mei 2017)

Bestemmingsplan Centrum Ridderkerk (raadsvergadering 22 mei 2017)

Het bestemmingsplangebied volgt grotendeels de begrenzing van de beheersverordening Ridderkerk Centrum. Daarnaast is de noordoostelijke hoek van het Koningsplein, nu gelegen binnen het bestemmingsplan Centrum noord‐oost, meegenomen. Dit betekent globaal dat het plangebied wordt begrensd door het Koningsplein, de Blaak en de Rembrandtweg in het noorden. Aan de westzijde grenst het plangebied aan de Frans Halsstraat. In het zuiden en oosten wordt de begrenzing tot slot gevormd door de Geerlaan, de Verlengde Kerkweg, de bebouwing ten zuiden van de Sint Jorisstraat en de Ringdijk.

Het centrumgebied van Ridderkerk kent een divers aanbod aan voorzieningen. Naast winkels en horeca zijn er diverse maatschappelijke voorzieningen en andere dienstverlenende functies aanwezig. Behoud en versterking van deze voorzieningen is belangrijk om ook in de toekomst een levendig centrum met voldoende aanbod te garanderen. Ook moet het centrum een prettige plek blijven om te wonen en te verblijven. De regels in de nu geldende beheersverordening Ridderkerk Centrum zijn niet gebaseerd op actueel beleid. Daarom was het wenselijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan bij de resultaten van het Wijkontwikkelingsprogramma Centrum Ridderkerk, de Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk en de Cultuurhistorische Waardenkaart Centrum Ridderkerk. Het bestemmingsplan wordt daarnaast digitaal raadpleegbaar voor zowel inwoners, bedrijven, belanghebbenden als gemeentelijke medewerkers. Het CDA is blij met dit bestemmingsplan. Het raadsvoorstel is aangenomen.

Een motie van D66/GL en de VVD om winkels op zon- en feestdagen open te stellen is met ruime meerderheid afgewezen.

Leen Kruithof

 

foto:

 http://www.winkelhartridderkerk.nl/uploads/page/side/default_4_1561.jpg