Aankoop woningen Rijksstraatweg

Het college vraagt de raad om een zienswijze t.a.v. het principebesluit om niet tot aankoop van woningen aan de Rijksstraatweg over te gaan. Dat antwoord kunt u meteen heel duidelijk krijgen: daar is de CDA-fractie het niet mee eens.  

De directeur van de GR heeft 5 argumenten genoemd waarom het niet noodzakelijk is om tot aankoop over te gaan. De argumenten heb ik met verbazing gelezen. Aan alles wordt gedacht bij de aanleg van het bedrijventerrein:  de ruimtelijke ordening, de verkeersafwikkeling en het in de markt zetten van het bedrijventerrein.

Maar aan één groep wordt niet gedacht: de bewoners van de Rijksstraatweg. Die passen  niet in de businesscase, daar is geen geld voor gereserveerd. Jesse Klaver van Groen Links heeft gelijk: alle beleidskeuzes worden teruggebracht tot een financiële kwestie. Het idee is dat alle maatschappelijke problemen terug te brengen zijn tot een rekensom. Deze manier van politiek bedrijven maakt van politiek een soort boekhouden voor gevorderden. De economisering van de samenleving lijkt ook in GR-verband een gegeven. Maar er is toch meer dan ‘brood alleen’?

Het doet er blijkbaar niet toe dat er ongevraagd in je voor en achtertuin een groot bedrijventerrein wordt aangelegd.
Het doet er blijkbaar niet toe dat er geluidsoverlast komt, dan verhogen we gewoon de grenswaarde.
Het doet er blijkbaar niet toe dat je jarenlang een bouwput in je achtertuin krijgt en dagelijks de heipalen hoort bonken.
Het doet er blijkbaar niet toe dat deze bewoners geen uitzicht meer hebben op een rustige woonomgeving en een fijne toekomst.
Wie van ons in de raad wil zo wonen?  Hoe zouden we dat ervaren? Hoe zouden we dan stemmen?

Er wordt geschermd met de buffer van 100 meter. Die buffer,  voorzitter, komt niet uit de koker van de GR. Die buffer was een belangrijk onderdeel van het amendement dat het CDA 8 jaar geleden heeft ingediend.

Het CDA in Ridderkerk heeft  in de raad van Ridderkerk helaas niet voldoende medestanders gevonden voor ons standpunt van uitkopen. We hebben het geprobeerd via de CDA-fractie in de Staten van Zuid-Holland. Ook daar heeft de motie Kip niet het gewenste resultaat opgeleverd.  

Moeten we ons nu dan maar neerleggen bij deze situatie? Ons antwoord is nee.  We willen blijven geloven in een goede afloop. Vooruitgang begint met een doel, een ideaal. Niet met een rekensom, maar met een keuze over wat we zelf belangrijk vinden. Wij willen dat de aankoop van woningen op de agenda van de GR blijft staan. Als er over een paar jaar veel hectaren bedrijfsterrein zijn verkocht moet er wat het CDA weer gekeken worden of tot aankoop kan worden overgegaan.

Het argument dat wij bewoners in het ongewisse laten gaat niet op. Zij blijven nu met lege handen staan.  

Van het CDA hoeft niemand verplicht uitgekocht te worden. Bewoners die  er willen blijven wonen: prima.  Is het niet mogelijk dat er vanaf 2017 een beperkt aantal woningen per jaar wordt aangekocht? Te beginnen vanaf de ovonde. Dat is financieel te overzien. Die woningen kunnen dan worden verkocht aan mensen die er geen probleem mee hebben om daar te wonen.

Nog een persoonlijke noot voorzitter. Er zijn raadsleden die twijfels hebben of ik mijn twee petten van AB-lid en raadslid wel goed kan scheiden. Ik heb geleerd dat je in de politiek geen twijfel moet laten bestaan. Ik zal aankomend weekend aan de griffier schriftelijk laten weten dat ik mijn zetel in het AB van de GRNR per 1 november zal opgeven.

Tot zover de bijdrage van de CDA-fractie.

Peter Meij

(Raadsbijdrage raadsvergadering 15-10-2015)