Dick Breeman

Ik ben Dick Breeman, ik ben 59 jaar oud en woon al geruime tijd in Ridderkerk Geboren en opgegroeid in het oude, van oorsprong historische vissersplaatsje Vlaardingen. In 1972 zijn we verhuisd naar Ridderkerk. Een plaats die ik eigenlijk niet kende, maar waar ik mij na vele jaren nog altijd erg thuis voel. Ook mijn vrouw Jozien heb ik leren kennen in Ridderkerk. We hebben elkaar ontmoet in de Goede Herder Kerk en waren actief lid van het CJV.

Samen genieten we van een ontspannen woon- en leefomgeving in de wijk 't Zand. Na mijn studie ben ik direct gaan werken. Mijn passie was verweven met omgang van mensen en commercie. De Olie en Chemie industrie, in een internationale omgeving, gaf mij de mogelijkheid om mij verder te kunnen ontwikkelen in deze sector. Waarom was het voor mij de handel? De commercie is concreet en ook direct meetbaar. Visie en je eigen doelstellingen zijn veelal bepalend voor het succes. Je moet in jezelf geloven en altijd naar het eindresultaat toewerken.

Maar het doel bereik je niet alleen. Je doet het met elkaar. Je eigen team, de relatie met jouw klant, ja, ook je concurrent speelt hierin vaak een belangrijke rol. Een boeiende en inspirerende tijd, waarin ik veel mensen heb leren, vaak uit verschillende culturen. Soms met korte directe lijnen, maar ook vaak via complexe en ondoorgrondelijke wegen, die leiden naar het einddoel. Met 55 jaar kwam er een einde aan een inspirerende carrière in de olie-industrie. De zogenaamde vervroegde uittreding creëerde weer een nieuwe dimensie en uitdagingen. De politiek kwam daarmee dan ook een stapje naderbij. Door de jaren heb ik een aantal keren "kleur moeten bekennen" om uiteindelijk mij te verbinden met het CDA.

Het CDA is mijn einddoel geworden, omdat de persoon, het gezin hier centraal in staat. Het wordt weer een moderne volkspartij, die dynamiek uitstraalt met nieuwe en jonge leden. Een sterke partij die uitgaat van de kracht van mensen, de gemeenschap en de onderlinge verbinding. Ook binnen de grenzen van Ridderkerk moeten we gaan werken aan een nieuwe gemeenschap. De crisis van de laatste jaren heeft zijn tol geëist. Het is belangrijk, dat de kwetsbare burgers extra aandacht krijgen. Zorg voor de ouderen en een actief netwerk in de vorm van Kerk, instelling en multifunctionele voorzieningen is het belang van ons allen! Ik wil mij inzetten voor de burgers van Ridderkerk. De ogen kritisch gericht houden op de toekomst. Welvaart mag dan niet meer zo direct het hoofddoel zijn, maar ik zou graag willen waken over het in stand houden van het welzijn van de burger binnen onze gemeente. Doet U met mij mee?