Klankbordgroep

Sinds augustus 2006 bestaat er binnen het CDA-Ridderkerk een Klankbordgroep. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 bleek er behoefte aan een groep mensen die vanuit hun eigen achtergrond zich bezig houdt met allerlei zaken die spelen binnen Ridderkerk.

De leden van de Klankbordgroep verzamelen meningen en feiten, discussiëren onderling en binnen hun eigen achterban, en hebben daarover discussies met de leden en het bestuur, maar vooral met de fractieleden in de gemeenteraad. Vanuit deze discussies van de Klankbordgroep worden de fractieleden aangescherpt in het ontwikkelen en verstevigen van hun standpunten.

De Klankbordgroep komt 1 x per 3 maanden bij elkaar om over één of mee onderwerpen te brainstormen. Wilt u reageren of een positieve bijdrage leveren? Neem dan gerust contact op met Henk Hulleman, voorzitter van de Klankbordgroep. U kunt hem bereiken via e-mail h.h.hulleman@gmail.com of telefoon 06 28 17 13 96.

Namens het bestuur spreken wij de hoop én het vertrouwen uit, dat de Klankbordgroep een nuttige rol kan vervullen in het mede formuleren en verduidelijken van de eigen CDA-standpunten, die immers zoveel als mogelijk de weerspiegeling dienen te zijn van u als CDA’er én als Ridderkerker.

 

NIEUWS OVER DE KLANKBORDGROEP

Op 24 juni 2015 was de herstart van de klankbordgroep. In een kleine groep is onder meer gesproken over de meerwaarde van de klankbordgroep en hoe we dit verder willen aanpakken. Ook is gesproken over persoonsgebonden budgetten. De volgende bijeenkomst is op 8 oktober om 20.00 uur bij Henk Hulleman thuis. Onderwerpen die dan aan de orde zullen komen zijn onder andere milieu / groene energie (windmolens, minder plastic zakken) en mantelzorg (pgb). Als u mee wilt praten, stuur dan een mailtje (anne.steenbergen@tele2.nl) of bel even naar Anja Steenbergen (06 24 48 22 36). U ontvangt dan tijdig een agenda.