Gezamenlijk bouwen aan de toekomst

We leven in tijden van verandering, de economische crisis is voor velen (bijna) voorbij en er is gelukkig weer economische groei. Vele taken zijn verlegd van de landelijke overheid naar gemeenten en inwoners. Al deze veranderingen zijn gepaard gegaan met noodzakelijke bezuinigingen. Het is dan ook heel begrijpelijk dat door deze veranderingen er bij u zorgen zijn voor de toekomst. Dit verneem ik vaak tijdens de gesprekken met Ridderkerkers. We kunnen ontevreden worden en blijven, schoppen tegen de overheid en politiek. Maar dan vraag ik aan u: “Zijn wij hier nu wel echt mee geholpen?” Het is prima om frustratie te uiten, maar enkel negatief zijn is geen oplossing. Gelukkig verneem ik tijdens gesprekken met inwoners en bezoeken aan maatschappelijke initiatieven en ondernemers  dat velen zich inzetten op een positieve manier voor onze Ridderkerkse samenleving.

Als we goed om ons heen kijken zien we mooie initiatieven ontstaan. Ontstaan uit naastenliefde of uit nood geboren. Denk b.v. aan Stichting Present die als makelaar in vrijwilligerswerk een brug slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die geholpen kunnen worden of aan de Kledingbank Ridderkerk die er is voor inwoners met een inkomen lager of op bijstandsniveau en hen voorziet van kleding, hulp en die informatie verstrekt over regelingen. Nu noem ik twee van de vele initiatieven die er in Ridderkerk zijn, initiatieven ontstaan uit ideeën van burgers waar we trots én dankbaar voor mogen zijn.

Momenteel is de wijze van besturen aan verandering toe. Voorheen nam de gemeente het initiatief en werd de nadruk gelegd op het meedenken en meedoen van burgers. Nu wordt er gevraagd aan de Ridderkerkse gemeenschap om te werken vanuit eigen kracht en dat de gemeente aansluit in meedenken en doen. Een andere benadering, niet van bovenaf maar van onderaf,  zonder dat mensen aan hun lot overgelaten worden, binnen het wettelijke kader. Zo zal a.s. dinsdag tijdens een extra raadsvergadering over het raadsvoorstel “van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie” en de  startnotitie “Ridderkerk dragen we samen!” worden gestemd.

Bij dit proces is het belangrijk dat de deelnemers uit diverse lagen van de bevolking én wijken komen, mannen, vrouwen, jongeren, ondernemers, platformleden en bestuurders. Indien we gezamenlijk werken vanuit naastenliefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing komen we tot het beste resultaat voor Ridderkerk en haar inwoners.  

Niet voor niets is de slogan van het CDA Ridderkerk “Samen Ridderkerk sterker maken”, want gezamenlijk kunnen wij het verschil maken. Wij staan open voor uw mening en ideeën en wensen. Wilt u een gesprek met ons of stelt u een bezoek van ons aan uw organisatie op prijs, neem dan contact met ons op. De nodige informatie kunt u vinden op de website met de link /contact/

Els Berkhout

Raadslid CDA Ridderkerk