Column 23.01.14

Vorige week waren de raadsleden uitgenodigd voor belangrijke korfbalwedstrijden van KCR D1 en KCR 1 in de Fakkel in het kader van Rijnmond Cup. Het is lang geleden dat ik een korfbalwedstrijd heb bijgewoond, maar ik heb genoten van de familiaire sfeer, het sportieve publiek en ook nog een leuke wedstrijd gezien. Je staat er niet altijd bij stil, hoe belangrijk sport en sportverenigingen zijn voor binding en cohesie in Ridderkerk. Vijfhonderd mensen op de tribune en veel vrijwilligers die actief zijn geweest om zo’n topwedstrijd mogelijk te maken.

Het belang van sport is evident en we moeten als gemeente sportclubs als KCR koesteren. Kwalitatief goede en aantrekkelijke sportaccommodaties zijn daarbij essentieel. KCR zit in een veel te kleine en oude accommodatie met tijdelijke containers en portocabins. Bovendien moeten de wedstrijden van KCR tijdens de wintermaanden gespeeld worden in veel verschillende sporthallen. Het CDA is van mening, dat KCR als een (toekomstige) topclub een nieuwe accommodatie met kunstgrasvelden nodig heeft en een clubhuis gekoppeld aan een sporthal.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. In de afdeling van CDA-Ridderkerk is de afgelopen maanden hard gewerkt om het verkiezingsprogramma ‘Ridderkerk samen sterker maken’ te schrijven. Hieronder een aantal highlights.

Ouderen
Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Ridderkerk en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Het CDA vraagt daarom speciale aandacht voor de positie van ouderen. Daar hoort een passend ouderenbeleid bij. Een coördinatie op ouderenthema’s (levensloopbestendig wonen, veiligheid, gezondheid, winkelaanbod en tegengaan van eenzaamheid) is daarbij gewenst. Hoog op ons lijstje staat het bouwen van extra seniorenwoningen in de bereikbare huur en we zien graag dat één wethouder verantwoordelijk wordt voor het ouderenbeleid. Daarnaast willen we een onderzoek doen naar de mogelijkheid van een Resto van Harte (plaats van ontmoeting) in Ridderkerk.

Familie
In een familie voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en als het moet grenzen stellen. Daarom vinden wij gezinnen - in welke samenstelling dan ook - belangrijk. Om jonge gezinnen te stimuleren in Ridderkerk te gaan wonen, is het belangrijk dat er betaalbare eengezinswoningen worden gebouwd met een tuin en voldoende speelvoorzieningen in een veilige, kindvriendelijke wijk.

Jongeren
Voor alle scholieren in Ridderkerk moet er een gezellige plek komen om te studeren, te internetten en elkaar te ontmoeten.

Ondernemers
Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Het CDA wil specifiek aandacht vragen voor de ZZP‘ers en de startende ondernemers in Ridderkerk. Een sterke stimulans kan uitgaan van een bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP’ers, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en samenwerken.

Kwetsbare mensen die het zelf niet redden
Het CDA wil groepen in de samenleving met elkaar verbinden. Dit doen we vanuit het (Bijbels) principe van verantwoordelijkheid dragen voor de ander. Ridderkerk heeft relatief veel kwetsbare inwoners, die moeite hebben om mee te komen in deze tijd. Een sterke Ridderkerkse samenleving laat die mensen niet in de kou staan. Er moet in Ridderkerk een solide sociaal ‘vangnet’ blijven voor degenen die dat echt nodig hebben.

Gemeenteraad
In de gemeenteraad willen CDA-politici vorm en inhoud geven aan deze idealen. Mensen die midden in de Ridderkerkse samenleving staan, die weten wat er leeft en zich de komende raadsperiode met overtuiging willen inzetten voor de gemeente en het christendemocratische gedachtegoed.

Peter Meij

Lijsttrekker CDA Ridderkerk