Column 21.11.2013

Als ergens Goddelijk licht weerschijnt, is dit in de ogen van een pasgeboren kind.”
Dit was de tekst die ik ooit las op een geboortekaartje. De ademloze bewondering waarmee je naar je kind kijkt en elke keer weer iets anders ziet, is universeel. Vervolgens groeit het kind op. In de overgrote meerderheid van de gevallen met onvoorstelbaar veel liefde en betrokkenheid. In families en (eenouder)gezinnen wordt alles op alles gezet om ze voor te bereiden op een volgende fase in hun leven. De familie is bij uitstek de plek waar kinderen waarden en normen overgedragen krijgen en liefde ontvangen, zodat ze later sterk staan in het leven.

Sterke samenleving
Wat Ridderkerk in deze tijd van crisis vooral nodig heeft, is een sterke samenleving. Een sterke samenleving laat ruimte voor sterke familiebanden. Als het goed gaat met onze families, gaat het goed met onze samenleving. Het CDA wil samen met ouderen, jongeren en ondernemers de Ridderkerkse samenleving sterker maken, waardoor we goed in staat zijn om mensen die het zelf niet redden, voldoende steun en zorg te bieden.

1. Ouderen
Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Ridderkerk en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend ouderenbeleid bij in Ridderkerk. Een coördinatie op ouderenthema’s (levensloopbestendig wonen, veiligheid, gezondheid, winkelaanbod) en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Dé oudere bestaat niet. Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere ouderen en armere ouderen. De behoeften van ouderen kunnen dus erg verschillen. De meeste aandacht gaat nu terecht uit naar de kwetsbare en eenzame groep ouderen. Hun zorg is onze zorg.

Het CDA vraagt ook aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen.

2. Jongeren
Om Ridderkerk aantrekkelijk te houden voor jongeren, moeten we goed letten op de verkeersveiligheid en moet het woningaanbod aantrekkelijk zijn voor starters en doorgroeiers. Dat betekent meer starterswoningen en woningen met een tuin, voldoende speelvoorzieningen, kindvriendelijke wijken en voldoende sport- en beweegmogelijkheden.

3. Ondernemers
Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Het CDA wil stap voor stap naar een groene economie: duurzame energie en energiezuinige woningen en gebouwen. Het CDA respecteert het karakter van de zondag en heeft geen behoefte aan openstelling van winkels op zondag. Het CDA wil specifiek aandacht vragen voor de ZZP‘ers en de startende ondernemers in Ridderkerk. Het bundelen van krachten vergroot de kansen op de markt.

Kwetsbare mensen die het zelf niet redden
Het CDA wil tegen de huidige maatschappelijke ontwikkeling in, groepen in de samenleving met elkaar verbinden. Dit doen we vanuit het (Bijbels) principe van verantwoordelijkheid dragen voor de ander. Ridderkerk heeft relatief veel kwetsbare inwoners die moeite hebben om mee te komen in deze tijd. Een samenleving als de Ridderkerkse laat die mensen niet in de kou staan.

Een voorbeeld? Het is belangrijk, dat inwoners uit Ridderkerk die niet thuis verzorgd kunnen worden, in de eigen plaats in een zorghotel terecht kunnen, en niet naar de Hoeksche Waard moeten uitwijken.

Ridderkerk heeft veel te danken aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in kerken en andere organisaties. De gemeente zal deze bijzondere mensen moeten koesteren en van zuurstof voorzien. Een boom groeit niet door er aan te trekken, maar door de bodem te voeden.

Peter Meij

Fractievoorzitter CDA