Column 17-11-2016

Een locale toekomstbestendige economie gericht op groei en duurzaamheid als doel
De MRDH ( Metropool Rotterdam den Haag) een initiatief van 23 gemeenten in de regio, waarvan Ridderkerk deel uitmaakt met de twee grote steden Den Haag en Rotterdam als initiatiefnemers.
Spreken we over Metropool, dan denken we al snel aan grote steden met miljoenen inwoners als London en Parijs. Velen zullen wel eens in een Metropoolstad zijn geweest. Je voelt er de dynamiek, de kracht van de samenleving om je heen. Maar soms ook de druk en gejaagdheid, die je even later wilt verruilen voor wat rust in een aangrenzende buitenwijk of stadspark. De kleine Metropool regio MRDH met ongeveer 2,5 miljoen inwoners, staat dan ook voor een ultieme uitdaging. Schril is het contrast met dominante metropool gebieden o.a. in China, waar 50 miljoen bewoners met elkaar moeten samenleven en samenwerken.
Waarom is deze samenwerking voor ons nu zo belangrijk . Uit eerder verschenen rapporten van het OESO wordt duidelijk dat de crisis in ons gebied hard heeft toegeslagen en het te verwachten herstel uitblijft. Helaas worden we er nog dagelijks mee geconfronteerd. De banen liggen niet voor het opscheppen. Ondanks dat de werkeloosheid afneemt, blijven we toch achterlopen in vergelijking met omringende landen.
Heeft Amsterdam de luchthaven, zo heeft Rotterdam zijn haven als belangrijke inkomstenbron in haar regio. De laatste jaren is er veel ontwikkeld, als we o.a. denken aan Maasvlakte II. Door de innovatie in de logistiek is dit gebied nog meer het speerpunt geworden voor onze regio en verzorgingsgebieden in de rol van transitoland naar het buitenland. Maar er zal meer moeten gebeuren in een wereld, waar mondiale concurrentie verder toeneemt en marges steeds verder onder druk komen te staan.
Binnen de Metropool is het belangrijk dat we de economie maar ook de infrastructuur weer goed op orde krijgen. Jarenlang is er onvoldoende samenwerking geweest op economisch beleid. Veel inkomsten zijn uit de regio teruggevloeid naar de overheid. Hierdoor zijn lokale initiatieven en investeringen soms in het gedrang gekomen.
Als Gemeente Ridderkerk met 22 andere gemeenten hebben we onze wensenlijsten ingeleverd. Voor Ridderkerk de Greenport, voor andere verbetering in bereikbaarheid, mobiliteit. Maar ook duurzaamheid en schone lucht ontbreken niet meer aan de lijst van primaire doelstellingen. In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. De kracht van de agglomeraat komt dan meer en meer tot uitdrukking door de kracht van de arbeidsmarkt en de afzetgebieden. Duurzaamheid die wordt ingezet door de transitie van de fossiele brandstoffen als kolen en olie naar alternatieve energievoorzieningen zullen een grote omslag in het Rotterdamse havengebied teweeg brengen. Een toekomst zonder raffinaderijen. Maar gelijktijdig het verlies van veel arbeidsplaatsen in deze sector. Attractiviteit is een evenzo belangrijk aandachtspunt. Met de verstedelijking in aantocht is niet weg te denken dat we groene gebieden zullen moeten ontwikkelen en investeringen worden gemaakt voor de verbinding tussen de stad en het "platte land". Uiteindelijk zal er een enorme verandering plaatsvinden in onze samenleving, die helaas wordt gestuurd vanuit economische principes.
Voor Ridderkerk zou het een mooie mix moeten zijn van wonen en werken en recreëren. Snelle en betrouwbare verbindingen voor werk en onderwijs naar en van de grote steden. Denken we aan snelle verbindingen, zou openbaar vervoer niet onmiddellijk de eerste optie behoeven te zijn. De aanleg van fietshighways (snelwegen voor de fiets) kan dan een duurzaam en gezond alternatief zijn. De lokale werkgelegenheid zal ook onder onze aandacht moeten blijven. Groei en initiatieven van het lokale bedrijfsleven zal een belangrijke factor zijn in een evenwichtige opbouw van onze gemeente.
Maar na een periode van hard werken of studeren is het fijn als vrije tijd kan worden omgezet in recreëren in een mooi groen omgevingsgebied. De Crezée polder is daar vandaag al een mooi voorbeeld van….
Als uitgangspunt zullen we gezamenlijk moeten inzetten voor een slagvaardige Metropool gericht op een gezonde welvaart, maar zeker ook een duidelijke verwijzing naar het welzijn van onze Ridderkerkse leefgemeenschap. Niet alleen vandaag maar ook gericht op een uitdagende toekomst!

Dick Breeman

Raadslid CDA Ridderkerk