Column 11.04.2013

De mensen moeten weer de baas worden over hun eigen leven

De mensen moeten weer de baas worden over hun eigen leven’ zou de nieuwe slogan van het CDA moeten worden. Geef burgers de ruimte om zaken zelf te regelen en laat niet de overheid bepalen wat goed voor hen is. In Nederland wordt veel “van bovenaf” geregeld door bestuurders. Maar de wereld is minder maakbaar en beheersbaar dan we geneigd zijn te denken. Het lijkt nu wel, of de indicatiestelling belangrijker is dan het liefdevol zorgen voor de cliënt en de CITO-toets belangrijker is dan de leerbehoefte van de leerling.

Het CDA heeft lang meegedaan met dit bestuurlijke denken en het eigen verhaal over het maatschappelijk middenveld te lang onder de korenmaat gehouden. Het CDA is juist de partij van samenwerken, van eigen kracht van mensen. We moeten nu het lef hebben om weer bij het begin te beginnen. Niet eerst door ambtenaren plannen laten maken en dan “inspraak” organiseren. Geen nieuwe loketten, geen nieuwe structuren, geen megaprovincies, geen metropoolregio, maar persoonlijk contact en alleen op maat mensen ondersteunen daar waar ze het echt niet zelf kunnen. Wat je zelf kan, moet je zelf doen.

Hoe kan het wel? Voorbeeld gemeente Molenwaard.
De aanpak van de nieuwe herindelingsgemeente Molenwaard in de Alblasserwaard spreekt mij erg aan. Zij hebben een nieuw concept van lokaal bestuur uitgevonden. Daar is het bestuur terug bij de burger en wordt er gewerkt aan schaalverkleining. Er komt geen nieuw gemeentehuis en de gemeente biedt tachtig procent van de producten digitaal aan. Voor de overige zaken komen ze gewoon bij de mensen langs. De gemeente bezorgt de paspoorten en identiteitsbewijzen bij de mensen thuis en ook de consulent van de WMO zoekt mensen thuis op bij de keukentafel. Ook bij aangiften van geboortes komt de ambtenaar thuis langs met de geboorteakte. Deze vorm van lokaal bestuur past goed in de visie die het CDA op de samenleving heeft.

Hoe moet het juist niet? Voorbeeld Metropoolregio.
Bij de discussies over de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam krijg ik juist last van hartkloppingen en hoge bloeddruk. Geen Ridderkerkse burger is enthousiast over dit megalomane project van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen, en toch worden we er langzaam ingezogen. Ik lees in de glossy magazines van MRDH (Metropool Rotterdam-Den Haag) kreten als ‘Je telt alleen mee als je groot bent’ en ‘Breek zo snel mogelijk alle lokale barrières af’. Wat een onzin. We worden zoet gehouden met een metropoolpas. Het is gewoon volksverlakkerij. Tijdens de grote bijeenkomsten van de Metropoolregio mag je dienen als klapvee voor de arrogante bestuurders van Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Ze zoeken geen verbinding met de burger, maar willen vooral hun grootstedelijke plannen doordrijven. Deze bestuurders zijn vergeten dat ons alledaagse handelen gaat over betrokkenheid, relaties, bedoelingen en eigenaarschap. Ik begrijp heel goed dat gemeenten geen bestuurlijke eilanden zijn en functioneren in een regionale omgeving. De menselijke maat mag echter niet uit het oog verloren worden. Dat gebeurt helaas wel.

Afsluiter

- Het CDA pleit voor opkopen van onverkoopbare woningen in Nieuw Reijerwaard.

- Het CDA is tegen het voornemen van het college om in 2014 betaald parkeren in te voeren bij de kleinere winkelcentra in Bolnes, Slikkerveer en Drievliet en het betaald parkeren uit te breiden in het Centrum. Lasten mogen niet hoger worden.

- Het CDA wil voorkomen dat zorg voor kwetsbare mensen (ouderen én jongeren) een luxe wordt.

Peter Meij
Fractievoorzitter CDA