Column 06.06.2013

De mensen moeten weer de baas worden over hun eigen leven (deel 2)

Oproep tot kandidaatstelling gemeenteraadslid voor het CDA. Wie doet mee?

Wij willen een sterke, aantrekkelijke en sociale gemeente zijn met trotse Ridderkerkers, die allemaal op hun eigen manier meebouwen aan de toekomst van Ridderkerk. Een gemeente die burgers de ruimte laat om zaken zelf te regelen, maar ook een gemeente waar we voor elkaar zorgen als het nodig is. We streven naar een samenleving, waarin u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt. Dichterbij burgers en meer gericht op het welzijn en welbevinden van mensen. Minder Den Haag en meer Ridderkerk.

Het CDA is een volkspartij van waarden en normen die het belangrijk vindt, dat mensen bij hun familie, school, kerk, de wijk, het bedrijf en de vereniging betrokken zijn. In de gemeenteraad geven CDA-politici vorm en inhoud aan deze idealen. Nu zoekt het CDA mensen om dat werk vanaf 2014 mede vorm te geven. Mensen die midden in de Ridderkerkse samenleving staan, die weten wat er leeft en zich de komende raadsperiode met overtuiging willen inzetten voor de gemeente en het christendemocratische gedachtegoed. Herkent u zich hierin en wilt u zich inzetten voor de gemeente namens het CDA? Wie sympathisant of trouwe CDA-kiezer is, kan een actieve rol spelen in de aanloop naar de verkiezingen en bijdragen aan een goede campagne. U kunt zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad, CDA-bestuur of campagneteam. Stuur een mail naar anna.steenbergen@tele2.nl. Met alle geïnteresseerde kandidaten wordt een gesprek gevoerd.

In de afgelopen drie jaar heeft u ons kunnen ervaren als een oppositiepartij die zich betrokken en actief heeft opgesteld. De fractie heeft haar mening scherp aan de wind naar voren gebracht, maar altijd “op de bal gespeeld” en in het (algemeen) belang van de inwoners van Ridderkerk en niet zonder succes. We hebben ons ingezet om het vertrouwen van de Ridderkerkers te (her)winnen. Maar vertrouwen kan je niet forceren. Het moet groeien.

Plan Ringdijk Slikkerveer
De inspraak is tekortgeschoten bij het Plan Ringdijk Slikkerveer. De bewoners van de Ringdijk zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij het opstellen van het plan om een groot kerkgebouw te realiseren in de groene zone tussen de Ringdijk en industrieterrein Donkersloot-Noord. Participatie houdt in, dat je wilt luisteren naar de inwoners. Toezeggingen die in het recente verleden nog gedaan zijn over het handhaven van de groene zone, mag je niet in een handomdraai ongedaan maken. De overheid moet betrouwbaar zijn. 

Metropoolregio
Het CDA vindt de Metropoolregio een overbodige bestuurslaag. Wij willen onze bestuurlijke zeggenschap niet overdragen aan een bestuur op afstand zonder duidelijke democratische legitimatie en duidelijk doel.

Vrijwilligers
Niet alleen op de werkvloer dragen mensen bij aan de samenleving. Voorleesmoeders, klaar-overs, collectanten, jeugdtrainers en mantelzorgers zijn van onvervangbare waarde voor ons allemaal.

Tenslotte

  • Het CDA pleit voor het opkopen van onverkoopbare woningen in Nieuw Reijerwaard.

  • Het CDA maakt zich zorgen over het gebrek aan fatsoen, omgangsvormen en respect. We willen actief optreden tegen hufterig gedrag in het verkeer, tegen mensen die troep op straat gooien en verwachten dat anderen het opruimen, tegen mensen die overlast geven in de buurt of bushokjes vernielen etc.

Peter Meij
Fractievoorzitter CDA