Aandacht voor aspecten van het goede leven en de ouderenzorg

Het CDA in Ridderkerk is nog steeds verheugd over het behaalde verkiezingsresultaat van 19 maart. Tegen de trend in hebben we een zetel winst geboekt. CDA-kiezers, dank hiervoor.

We zijn ook dankbaar, dat we weer politieke verantwoordelijkheid mogen dragen voor het gemeentebestuur in Ridderkerk. Het CDA-gedachtegoed gaat uit van een sterke samenleving. In een sterke samenleving is er aandacht voor onmisbare aspecten van het goede leven: gezondheid, vriendschap, geborgenheid, harmonie met de natuur, respect en vrije tijd. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de basis van het goede leven in Ridderkerk in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Maar ook in een sterke samenleving blijft de overheid verantwoordelijk voor inwoners die niet in voldoende mate aan het goede leven kunnen deelnemen en ondersteuning van familie en vrienden missen.

De CDA-fractie is met nieuwkomer Els Berkhout en Leen Kruithof, ondersteund door drie enthousiaste burgerleden, met hernieuwd elan aan de slag gegaan. We hebben met Tineke Keuzenkamp een goede keuze gemaakt voor het wethouderschap. Ze heeft veel kennis van zaken, met name op het gebied van financiën en zorg, heeft 8 jaar ervaring in het gemeentebestuur en 8 jaar ervaring met het raadswerk in Capelle aan den IJssel. De uitdagingen waar de gemeente Ridderkerk voor staat, vragen om een empathische verbinder, die keuzes kan uitleggen, begrip kan creëren en duidelijk kan zijn. Die ambitie kan zij nu waarmaken met haar flinke takenpakket.

Na verkiezingen is het altijd weer wennen in de raad. Dertien nieuwe raadsleden, veel nieuwe burgerleden, een nieuwe politieke partij en een nieuwe coalitie. Het duurt bij mij altijd even voordat alles weer ‘business as usual’ is. In het begin van een raadsperiode is het interessant om te zien hoe nieuwe raadsleden zich manifesteren en welke politieke talenten er opstaan. Ik heb er al twee in het vizier.

De CDA-fractie heeft zich ten doel gesteld om in de komende vier jaar de speerpunten van het CDA-verkiezingsprogramma verder uit te werken. En dan gaat het om de positie van vitale en kwetsbare ouderen, creëren van kansen voor Ridderkerkse ondernemers (inclusief ZZP’ers) en het genereren van nieuwe impulsen voor jongeren en sportverenigingen.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de drie decentralisaties. Er worden door het kabinet en parlement veel taken op het gebied van jeugdzorg en ouderenzorg overgeheveld naar de gemeenten, maar dit gaat gepaard met grote efficiencykortingen (mooi woord voor harde bezuinigingen). Op financieel gebied is op dit moment nog veel onduidelijk en de Rekenkamer spreekt zelfs over een ‘black box’. Is er bij ziekte en ouderdom nog wel voldoende, betaalbare hulp? Hoe zorgen wij in Ridderkerk ervoor, dat onze inwoners de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben?

De CDA-fractie wil (samen met andere politieke partijen) het college voorstellen een aparte reserve te vormen voor het sociale domein. De afgelopen jaren zijn de overschotten uit het sociale domein teruggevloeid naar de algemene reserve. De nieuwe reserve sociaal domein kan gevuld worden met een substantieel deel van het overschot van de jaarrekening van 2013: € 1.054.100,-. Uitgangspunt blijft om structureel binnen de budgetten te blijven, maar als er in de implementatiefase zaken tegenvallen, is het goed hiervoor een reserve achter de hand te hebben. Deze reserve geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid voor een verstandige afbouw en de ruimte om iedereen geleidelijk aan de nieuwe situatie te laten wennen.

 

Peter Meij

Fractievoorzitter CDA