Columm 1-2017

Column Els Berkhout januari 2017

 

VAN 1-1-2 NAAR MANTELZORG

 

Een gezellige dag samen met mijn echtgenoot en zorgbehoevende schoonmoeder van 87 jaar  werd bruut verstoord door een ongelukkige val van 3 meter hoogte. Voordat ik het wist viel ik met een flinke dreun voorover van de trap en belandde op mijn hoofd op de grond. Dan lig je daar in de gang met echtgenoot en schoonmoeder vol schrik staande om je heen en denk je dit was het dan.

Na de situatie ingeschat te hebben werd 1-1-2 gebeld. Gelukkig is onze woning redelijk dichtbij het Maasstad ziekenhuis; de ambulance was binnen 4 minuten aanwezig. Het ambulancepersoneel, zeer kundig en vriendelijk, bracht mij met spoed naar het ziekenhuis. Later is mij door familie verteld, zelf was ik mij er niet van bewust, dat het ambulancepersoneel in het ziekenhuis met regelmaat aan het bed heeft gestaan en dat zij bezorgd waren over het verloop. Wonder boven wonder bleek ik niets gebroken te hebben. Een dag later ging ik met kneuzingen naar huis. Dankbaar voor de ontvangen snelle en goede zorg van het ambulance- en ziekenhuispersoneel.

Als raadslid lees ik onder andere rapporten over de complexe zorg en zorgverlening. Zorgverleners verdienen alle respect voor het uitoefenen van hun beroep. Zo ook dienen zij alle medewerking te krijgen om hun taak uit te voeren. In de praktijk heb ik kunnen ervaren dat  deze "verzorgende handen"  vol liefde en passie hun werk verrichten, dit is zeer gewaardeerd.

Naast zorgverleners verdienen ook alle mantelzorgers respect en waardering. Voor je het weet ben je mantelzorger, gebeurt er een ongelukkig voorval met een naaste. In mijn geval pakten gelukkig mijn echtgenoot en kinderen de zorg liefdevol op. En ik, die graag zorg verleent aan een ouder familielid en een lieve vriendin, moest de zorg nu zelf ondergaan. Mede doordat ik zag dat anderen ''mijn" zorg oppakten en omkeken naar mijn hulpbehoevende naasten, kon ik met een gerust hart herstellen. Het is fijn te ervaren om warme mensen om je heen te hebben. Maar ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen dit geluk kent, dat er mensen zijn die eenzaam zijn en geen directe naaste om zich heen hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken en elkaar helpen in nood.

In Ridderkerk zijn er mantelzorgers die langdurig en soms 24 uur per dag zorg verlenen aan een ander, zij kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Zij verdienen respect maar ook de nodige zorg. Niet alleen de jaarlijks uitgereikte Ridderkerkpas voor mantelzorgers, maar ook extra aandacht en zorg om hun taak goed te kunnen blijven uitvoeren. Daarom ben ik verheugd dat het college heeft besloten, na aanleiding van een eerder aangenomen motie van CDA/CU/Leefbaar Ridderkerk, dat vanaf 1 januari 2017 geen eigen bijdrage meer gevraagd wordt aan inwoners van Ridderkerk die begeleiding ontvangen in het kader van de WMO en tijdelijke zorg die wordt ingezet om mantelzorgers te ontlasten. Op deze manier wordt de drempel naar deze specifieke zorg verlaagd en kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden, zodat zij een moment kunnen krijgen om bij te komen. Dit is soms broodnodig en zeker niet egoïstisch, want zorgen voor een ander is een zware taak.

Mocht u als mantelzorger uw verhaal kwijt willen of advies op maat willen dan kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van Karaat. Als het nodig is, komt de mantelzorgconsulent bij u thuis om u te helpen de zaken op een rijtje te zetten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij u andere mantelzorgers kunt ontmoeten, ervaringen kunt delen en informatie krijgt over onderwerpen waar u als mantelzorger mee te maken krijgt. Voor meer informatie inzake mantelzorg verwijs ik u graag naar de site van de gemeente www.ridderkerk.nl  of www.karaatridderkerk.nl.

Tot slot kan ik u vertellen dat ik gelukkig herstellende ben en zodoende mij weer in kan zetten voor mijn naasten en het mooie Ridderkerk. Mocht u vragen hebben of in gesprek willen gaan, neem dan contact op via www.cdaridderkerk.nl.

 

Els Berkhout

Raadslid CDA Ridderkerk